SUT China

18 Fuxue Road
Changping
Beijing 102249
China

Contact
T: + 86 10 8973 1689
E: sutchina@cup.edu.cn

Chair
Frank Lim

Chair Emeritus
Menglan Duan

Branch Secretary
Junpeng Liu

Technical Advisor
Shouwei Zhou

Technical Advisor
Hengyi Zeng

Treasurer
Yu Zhang

Sponsor
Laibin Zhang

Head Office

Unit LG7, 1 Quality Court
Chancery Lane
London WC2A 1HR

Contact
T: + 44 20 31768800
E: info@sut.org